Forside

HVAD

ElsebetGjetting.dk er en virksomhed med kompetenceudvikling indenfor: Kommunikation – Ledelse & Samarbejde 

HVOR

ElsebetGjetting.dk efter- og videreuddanner ledere og medarbejdere bl.a. læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere og jordemødre på enten professionshøjskoler, diplomuddannelser, master- og kandidatuddannelser i regioner og kommuner samt i privat regi

HVORDAN

ElsebetGjetting.dk bruger en motiverende, anerkendende og dialogisk tilgang, hvor teori og praksis kombineres ud fra deltagernes erfaringer, behov, oplevelser og problematikker fra (arbejds)livet – så det bliver muligt at anvende den nye viden og indsigt til personlig og professionel udvikling af arbejdspladsen og/eller privatlivet